גרפיט - POCO

 
 
קבוצת גרפיט Fine Superfine Copper Superfine Ultrafine Copper Ultrafine Angstrofine
סוג EDM-100 EDM-200 EDM-C200 EDM-1 EDM-2 EDM-3 EDM-C3 EDM-AF5
 
 
 
POCO
 
 
 
 
 
גרפיט POCO
 
 
 
GRAPHITE