חוטים לאלקטרוארוזיה - שעות עבודה לגליל

 
סוג הגלילקוטר החוטמשקל ממוצע ק"ג בגליל אורך במטרים שעות עבודה לגליל במהירות:
6 מטר לדקה9 מטר לדקה12 מטר לדקה15 מטר לדקה
B8 / K160
0.15853,600149997460
0.230,00083564233
0.2519,20053362721
0.313,20037241815
B16 / K200
0.21660,0001671118367
0.2538,400107715343
0.326,40073493729
K3550.245165,000458305229183
0.25106,000294196147117
0.373,50020413610281
P50.15532,60090604536
0.218,30050332520
0.2511,70032211612
0.38,1002315119
P100.21036,600102685141
0.2523,40065433326
0.316,20045302318
P150.22073,50020413610282
0.2546,800130876552
0.332,40091614536
 
*לסוגי חוטים וגלילים נוספים, נא עיינו בקטלוג היצרן.
 
 
חוטים לאלקטרוארוזיה